1.Tóm tắt nội dung sáng kiến

Biện pháp thực hiện công tác thiện nguyện giúp các em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường là một niềm mơ ước của bản thân, việc làm rất nhỏ đối với mọi người nhưng là niềm vui lớn cho cho chính mình. Chính vì vậy, mà ngoài thời gian đi làm ở trường, bản thân đã dành thêm thời gian để xuống thôn buôn thăm, giúp đỡ một số hoàn cảnh và thống kê thực trạng các hộ khó khăn và hộ nghèo ở xã EaNuôl để đề xuất các biện pháp nhằm giúp các em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, tạo cho các em có cơ hội tham gia vào hoạt động giao tiếp với cô, với bạn không phân biệt trẻ giàu và trẻ nghèo trong lớp. Góp phần nâng cao trách nhiệm giữa nhà trường và cộng đồng cùng chung tay chia sẻ.

Các biện pháp thực hiện

    Tham mưu với hiệu trưởng, chính quyền địa phương và tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng để giúp đỡ.

    Chỉ đạo đến giáo viên trong việc điều tra phổ cập rà soát các hộ nghèo, hộ khó khăn lập ra danh sách riêng để theo dõi vận động trẻ ra lớp. Nâng cao chất lượng trong việc chăm sóc giáo dục trẻ để phụ huynh an tâm. Đối xử công bằng với trẻ không phân biệt trẻ nghèo, giàu trong lớp.

    Xây dựng kế hoạch cho bản thân sao cho phù hợp không ảnh hưởng đến công việc chung và tạo điều kiện tốt nhất có thể cho các trẻ không có điều kiện.

     Phối hợp với CLB Nhất Tâm Thiện nguyện, các Mạnh Thường quân để hỗ trợ.

     Phối hợp với phụ huynh trong việc tổ chức Shop 0 đồng tại sân trường.

2.Hiệu quả sáng kiến, giá trị làm lợi, phạm vi áp dụng

Hiệu quả, giá trị làm lợi:

Đã giúp được 6 trẻ ăn và học miễn phí tại trường mầm non. 3 em 1,2,3 trong xã được hỗ trợ tiền hàng tháng mỗi tháng 2.000.000.đồng. xin được 313.440.000 đồng và xây được 3 căn nhà.

Phạm vi áp dụng: Đã thực hiện ở trường, các hoàn cảnh khó khăn trong toàn xã EaNuôl và có khả năng phổ biến rộng rãi đến các  huyện, tỉnh thuộc diện nghèo.